Есенна изложба в Младежки център - Добрич

Есенна изложба в Младежки център - Добрич
На 21 ноември в голямото фоайе на Младежки център бе подредена Есенна изложба на Ателие „Палитра“ с ръководител Галина Върбанова.


Малките художници на Младежки център представят своите оригинални творби, наситени с есенни багри и изобразяващи променящата се природа. Красивите пейзажи и фигурални композиции са израз на детското светоусещане и богатата детска фантазия.Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+