Област Добрич рекордьор по добиви на пшеница, рапица и ечемик

До момента са реколтирани 97.94 % от засетите площи с пшеница в България, съобщават от Министерство на земеделието и храните. Средният добив за страната от декар е 363 кг. Най-висок е добивът в област Добрич – 439 кг/дка, следват Разград (431 кг/дка), Русе (404 кг/дка) и Варна (412 кг/дка). По предварителни данни общото производство на пшеница до момента е над 3.7 млн. тона.

Реколтата от маслодайна рапица в страната е прибрана на 99.95 %. От засетите 1 881 521 дка с рапица в България, към днешна дата са реколтирани 1 867 263 дка. Средният добив за страната от декар е 262 кг., като най-високи са добивите в областите Добрич (305 кг/дка), Разград (309 кг/дка) и Варна (294 кг/дка). По предварителни данни общото производство на рапица е близо 490 хил. тона.
До момента са реколтирани 99.43 % от засетите площи с ечемик по информация на Министерство на земеделието и храните. Средният добив за страната от декар е 338 кг. И при ечемика най-висок добив е отчетен в област Добрич (414 кг/дка). Следват Разград (408 кг/дка), Русе (385 кг/дка) и Плевен (384 кг/дка). По предварителни данни общото производство на ечемик до момента е над 765 хил. тона. България ежегодно произвежда около 800-850 хил. тона ечемик. Потреблението в страната е в границите на 320-350 хил. тона годишно. За фураж на животните се изразходват между 60 и 70 хил. тона, а за пивоварната промишленост 280-300 хил. тона.