Отложиха за събиране на доказателства дело срещу получател на евросубсидии

Окръжен съд – Добрич не даде ход на наказателното дело срещу 58-годишния Ридван А. Ис. от с. Абрит, община Крушари.

Отложиха за събиране на доказателства дело срещу получател на евросубсидии

С наказателно постановление Окръжна прокуратура – Добрич предлага той да бъде признат за виновен в това, че на 13.05.2008 г. в гр. Добрич е представил през Областната разплащателна агенция на ДФ „Земеделие” неверни сведения в Общо заявление за плащания на площ за 2008 г., в което е заявил земеделски земи за подпомагане по Схема за единно плащане на площ 705 дка вместо 489,73 дка, а по Схемата за национално доплащане 352,4 дка вместо 238,94 дка, които е ползвал /обработвал/, в нарушение да представи такива сведения, регламентирано в чл. 3 ал. 1 т.3 б. „В” от Наредба №107/23.08.2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, издадена от Министъра на земеделието и горите на основание чл. 32 ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители, за да получи средства в размер на 9 014,84 лв., предостави от Европейския съюз на българската държава по Схема за единно плащане на площ и 3 275,91 лв. по Схемата за национално доплащане, от които 1223,88 лв. са с произход от европейски фондове. Окръжна прокуратура – Добрич, предлага той да бъде освободен от наказателна отговорност и съдът да му наложи административно наказание. 

Ридван има основно образование, женен е, не е осъждан, работи като частен земеделски производител. Адвокатът му поиска делото да бъде прекратено и върнато на прокуратурата за отстраняване на допуснати нарушения на процесуалните правила или за следващото съдебно заседание да бъде призовано вещото лице, изготвило технико-икономическа експертиза за наддекларираните площи по СНД. Защитникът посочи, че те не са коректно определени.

 

Добричкият окръжен съд счете, че при изготвяне на наказателното постановление Окръжна прокуратура – Добрич, не е допуснала съществени процесуални нарушения на процесуалните правила, но следва да се разпита вещото лице. С този аргумент съдът не даде ход на делото и го отложи за 04.04.2011 г.