Бедстващо положение в община Крушари

Бедстващо положение в община Крушари
На проведено заседание днес1 при Областния управител Желязко Желязков, участваха една част от членовете на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия.

Те докладваха за предприетите действия на територията на областта в усложнена зимна обстановка, която много бързо се променя, поради силен вятър и снегонавявания. В хода на обсъжданията, бяха предприети и одобрени следните мерки:

ОПУ: Забранява се движението на тежкотоварни автомобили.

РИО на МОМН: Учениците в областта не учат, с изключение на Каварна-град.

Община Крушари: Кметът е издал заповед, с която обявява бедствено положение на територията на цялата община Крушари, поради изключително тежката зимна обстановка и обилния снеговалеж.

Областният управител Желязко Желязков разпореди при всеки получен обезпокояващ сигнал, да бъде веднага информиран дежурния при Областния съвет по сигурност, както и да се сигнализира в ОД "Полиция".

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+