Стопаните на плажове трябва да осигуряват спасители от 1 юни до 30 септември

Стопаните на плажове трябва да осигуряват спасители от 1 юни до 30 септември
Правителството направи промени в наредбите за категоризиране на плажовете и за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, с които определи периода от 1 юни до 30 септември за задължителен срок, в който концесионерите и наемателите на морски плажове трябва да осигуряват дейностите по водното спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинско обслужване на морските плажове.

В сега действащата нормативна уредба липсва фиксиран период от време за осъществяването на тези дейности.

 

Целта на измененията е максимално обезопасяване на морските плажове с оглед опазване живота и здравето на посетителите и по-дългосрочното и пълноценно използване на плажовете като рекреационен ресурс.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+