Нов автомобил за нуждите на Домашния социален патронаж купува община Генерал Тошево

Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашния социален патронаж беше одобрен от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика

Експерти ще извършат огледи на граничните пунктове в Добричка област

Огледите са по иницатива на областния управител, а целта-набелязване на мерки за подобряване и инфраструктурата на граничните пунктове в областта

Планови прекъсвания на електрозахраването на 20 януари

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Ремонтите в Добрич продължават

Продължават дейностите по плановото изкърпване на паркинга на площад „Свобода“ зад Блок 9.

Грипна ваканция за учениците от област Добрич от 20 до 25 януари

След като вчера здравните власти обявиха грипна епидемия, образавателният министър разпореди дните от 20 до 25 януари да са неучебни

Стартира данъчната кампания за 2023 година в Генерал Тошево

От общинската администрация информират, че вече може да се плащат задълженията за данък недвижим имот, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и ...

Приключи предварителното класиране на проекти за улици и пътища по общинската подмярка от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция извърши предварителното класиране на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби ...

1,5 млн. лева са приходите от нощувки в Добричка област през ноември 2022г.

Приходите от български граждани са 1.1 млн. лв., а от чужди граждани - 0.4 млн. лева, съобщават от Националния статистически институт

Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2022 г., ако са удържали авансов данък...

До края на януари 2023 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2022 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници и са ...

Планови прекъсвания на електрозахраването на 19 януари

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич