ПРСС ще финансира обучения за подобряване на работата на съдилищата

Председателят на Окръжен съд – Добрич Енчо Енчев участва в Среща на председателите на съдилища – модели и съдилища – партньори, организирана от Програмата за развитие на съдебната система. На форума в Стара Загора миналата седмица са представени постиженията на съдилищата при прилагане на План 2 и съдилищата, които ще получат финансиране за работа по отделните стандарти на този план. „Програмата за развитие на съдебната система ще финансира няколко проекта, които ще се реализират на ниво апелативни райони. Определени съдилища във всеки апелативен район ще разработят програма за обучение по една тема, след което ще проведат семинари по нея за всички участници в План 2. Например във Варненския апелативен район Окръжен съд – Варна, ще организира обучения за работа със Системата за финансово управление и контрол”, посочи след срещата в Стара Загора председателят на Добричкият окръжен съд Енчо Енчев.

На срещата е отчетено, че удовлетвореността на гражданите от работата на съда зависи от комплекс от много дейности като безпристрастността на съда, администрирането на делата, учтивото и внимателно отношение на съдебните служители, липсата на излишно и немотивирано отлагане, по-добрият публичен достъп до информация по висящи дела, по-бързото насрочване и решаване на споровете, лесното и бързо получаване на съдебни решения. Очакванията на гражданите са най-вече работата на съда да стане по-ефективна и по-бърза, правата на гражданите да бъдат по-добре защитени и да има по-добра отчетност за работата на съдиите.

Независимо от промяната в намеренията на ПРСС, Добричкият окръжен съд продължава да работи по План 2 като изпълнява дейностите в своята Концепция за прилагане на План 2, които не изискват допълнително финансиране и ще търси донори за останалите.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+