Отдават под наем четири работилници в АЕМО „Стария Добрич”

Решението бе взето на днешното заседание на Общинския след след дълги дебати за съдбата на „Стария Добрич”

Отдават под наем четири работилници в АЕМО „Стария Добрич”

Докладните записки, свързани с постъпили желания от страна на занаятчии, предизвикаха повече от час и половина дебати в зала. Основните спорове бяха около това каква да бъде съдбата на комплекса, необходимостта от изработване на цялостна  концепция и да се обмисли разработването на концепция за отдаване на концесия, а не под наем на работилниците в етнографския комплекс. В крайна сметка и четирите докладни бяха приети с пълно мнозинство.
Решенията касаят бившата шапкарска работилница, бившата цветарница, дърворезбарската работилница и дървостругарската работилница. Срокът за отдаване на под наем ще е за 5 години, след провеждане на търг с тайно наддаване.Шапкарската работилница ще бъде отдадена под наем ателие за художествено леене. Началната тръжна цена е 108,42 лева и 20% ДДС.

Дърворезбарската работилница запазва предмета си на дейност, като началната тръжна цена 88,65 лева и 20% ДДС.

Интерес има към наемане на бившата цветарница. Помещението ще бъде отдадено за изработване на художествени тъкани. Начална наемна тръжна цена е 63,69 лева и 20% ДДС.