Новите съдебни заседатели към Окръжен съд - Добрич преминаха начално обучение

Обучението на новите съдебни заседатели е проведено от зам.-председателя на институцията и ръководител на Наказателното отделение съдия Петър Монев

Новите съдебни заседатели към Окръжен съд - Добрич преминаха начално обучение

Лекторът представи информация за устройството и работата на органите на съдебната власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебния заседател. Присъстващите бяха запознати и с основните понятия и принципи от наказателното право и наказателния процес. Дадени бяха насоки за организацията на работата им като членове на съдебни състави по наказателни дела на първа инстанция. В разговор със заседателите лекторът обясни, че те имат еднакви права и задължения със съдиите и че изборът им за участието в дела ще става на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.
Новоизбраните заседатели поставиха въпроси, свързани със сроковете за насрочване на делата и съдебните заседания. Обсъдени бяха и обстоятелствата, при които са длъжни да си направят отвод.

Началното обучение на съдебните заседатели се организира съвместно от Окръжен съд - Добрич и Националния институт на правосъдието. Целта е заседателите да получат основни знания, с които пълноценно да участват в провеждането и решаването на съдебните дела.

Двадесет и пет са избраните и положили клетва съдебни заседатели към Окръжен съд – Добрич с мандат 2023 – 2027 година. Те встъпиха в длъжност на 9 януари т.г., след полагане на клетва пред Общото събрание на съдиите.