1,2 млн. лева за производството на качествени семена

1,2 млн. лева за производството на качествени семена
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди бюджет от 1,2 млн. лева за 2023 г. за финансиране на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“.

Целта на помощта е насърчаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.


Помощта е насочена към малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен и посадъчен материал по реда на чл. 28 на Закона за посевния и посадъчния материал, чрез предоставяне на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).


Държавната помощ покрива до 100% от разходите по сертифициране от ИАСАС на произведените от земеделските стопани висококачествени семена и посадъчен материал.


Предстои Фонд „Земеделие“, съвместно с Министерство на земеделието да изготви указания за предоставяне на помощта.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+