Нови доказателства по делото на МБАЛ-Добрич срещу нейни служители бяха представени днес в съда

Нови доказателства по делото на МБАЛ-Добрич срещу нейни служители бяха представени днес в съда
Целта на новите доказателства е да се реши имало ли е действително стачка в МБАЛ-Добрич и съответно съдът да се произнесе по нейната законност.

Припомняме, че делото в Окръжния съд Добрич беше образувано по искова молба, подадена от „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД, с която са предявени искове за установяване на незаконността на обявена на 13 октомври 2022г. ефективна стачка и провеждана предупредителна стачка против работници/служители в болницата. Ищецът по делото – МБАЛ Добрич, предявява исковете с правно основание чл.17 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове, в качеството си на работодател. Ответници са 53 лица, за които се твърди, че са работници/служители в болницата и са участвали в обявяването и провеждането на стачни действия. Първоначално исковата молба беше срещу 136 служители. 


За изясняване на фактическата страна на спора в днешното съдебно заседание съдът прие представени от страните доказателства. Поради значителния обем на депозираните от ищеца писмени доказателства на ответниците беше даден двуседмичен срок за изразяване на писмено становище по тях. Следващото заседание по делото е насрочено за 11 януари 2023г., от 14.30 часа.


В предявената пред съда искова молба ищецът излага твърдения за незаконност на обявена ефективна стачка и провеждана по график предупредителна стачка. Твърди се, че не е налице колективен трудов спор по смисъла на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, че работодателят не е уведомен писмено за исканията на работниците/служителите, че ответниците не са провели преговори с работодателя преди началото на стачката, че липсва надлежно взето решение за обявяване на стачка с обикновено мнозинство от работниците/служителите в дружеството.


Защитата на ответниците оспорва исковете. Твърди, че в МБАЛ Добрич не е провеждана нито предупредителна, нито ефективна стачка. Не е и обявявана такава, а осъществените от служителите действия съставляват форма на протест, различна от стачните действия. Твърди още, че между работодателя и служителите в МБАЛ Добрич е съществувал колективен трудов спор, възникнал през месец юни 2022г. и свързан със спазването на методиката, утвърдена от министъра на здравеопазването, за формиране на трудовите възнаграждения, както и че са представили писмено исканията си до работодателя.


В съдебната зала днес стана ясно още, че в Районния съд Добрич е заведено дело по иск на Синдиката на българските медицински специалисти за недействителност на сключения Колективен трудов договор в МБАЛ-Добрич. Припомняме, че договорът беше сключен само с КТ „Подкрепа“, след като от преговорите по него се оттеглиха от СБМС и АРК.


Защитата на медицинските специалисти отново призоваха ръководството на МБАЛ-Добрич да седнат на масата за преговорите и да уредят споровете в социален диалог, а не в съда.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+