Планови прекъсвания на електрозахраването на 1 декември

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Планови прекъсвания на електрозахраването на 1 декември

В периода 28.11.2022 - 02.12.2022 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Черна, с. Телериг, с. Северци, с. Крагулево.
В периода 28.11.2022 - 02.12.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Нейково; обект на В и К.

В периода 28.11.2022 - 02.12.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Било.

В периода 01.12.2022 - 02.12.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Добрич – ул. „Дора Габе“ – 8; ул. „Захари Стоянов“ – 8 вх. А, Б, В; 49 вх. А, Б, В; ул. „Кирил и Методий“ – 18 вх. Б; 20; 22; 26 вх. А, Б; 28 вх. А, Б; 30 вх. А, Б; ул. „Любен Каравелов“ – 17; ул. „Стоян Михайлов“ – 13, 24, 26 вх. А, Б; бул. „Трети март“ – 16 вх. А, Б; 20 А, Б; ул. „Независимост“ – 17 вх. А, Б; 19 вх. А, Б, В, Г. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

В периода 29.11.2022 - 02.12.2022 от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дуранкулак: ул. 1, ул. 2, ул. 14, ул. 15, ул. 8, ул. 7, ул. 17, ул. 15 и пресечките около тях.

В периода 01.12.2022 - 02.12.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Одърци; ЕТ СПИРИДОН СПИРИДОНОВ - ЙОСА; ЕТ ДЕТЕЛИНА-ГОСПОДИН ТОДОРОВ; АТАНАСОВИ 21 ООД .