Спортните клубове могат да кандидатстват с проекти по програмата „Спорт за децата в свободното време“

Спортните клубове могат да кандидатстват с проекти по програмата „Спорт за децата в свободното време“
Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата е 1-ви декември 2022 г.


Министърът на младежта и спорта утвърди  програма на Министерство на младежта и спорта „Спорт за децата в свободното време” за 2023 г. Основна цел на Програмата е създаване на условия и възможности за практикуване на спорт от деца в свободното им време с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие.


Предоставя се възможност на спортните клубове и техните треньори да провеждат за период от 6 месеца безплатни спортни занимания по предпочитан от децата спорт 2 или 3 пъти седмично, както и за селекция на талантливи деца.


Размерът на средствата за финансово подпомагане на проект на спортен клуб по Програмата е увеличен от 10 000 на 18 000 лв. През 2023 година спортните клубове ще получат повече средства за възнаграждения на треньорските кадри и за ползване на спортна база.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+