През август 2021 година е бил най-голям броят на ранените при пътнотранспортни произшествия

През август 2021 година е бил най-голям броят на ранените при пътнотранспортни произшествия
Снимката е илюстративна
През 2021 г. на територията на област Добрич са регистрирани 123 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на ранените е 158, а на загиналите - 13 души.

Делът на пътнотранспортните произшествия от общия брой за страната е 2.0%, a на ранените и на загиналите съответно – 2.1 и 2.3%. В сравнение с 2020 г. нарастват както пътнотранспортните произшествия (с 15.0%), така и броят на ранените - със 17.9%, докато загиналите лица в областта намаляват с 27.8%. По брой на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2021 г., област Добрич се нарежда на 19-то място сред областите в страната.


От участниците в движението с най-голям дял са ранените водачи на автомобили (50.6%), следвани от пътниците (32.3%) и пешеходците (17.1%). Загиналите водачи са 6 или 46.2 % от загиналите през 2021 г. в област Добрич, следвани от броя на пътниците - 5 (38.5%).


Основна част от пътнотранспортните произшествия през годината са регистрирани в границите на населените места - 60.2%, докато най-много загинали са регистрирани извън населените места - 8 или 61.5% от всички загинали на територията на областта.


През 2021 г. най-голям брой ранени лица при пътнотранспортни произшествия е регистриран през месец август - 28 души. Делът на загиналите е най-голям отново през месец август - 4 или 30.8% от общия брой за годината, докато през месеците февруари, март, април, юли и септември няма загинали лица. 


Най-голям брой пътнотранспортни произшествия са регистрирани във вторник - 24. Във вторник е регистриран и най-голям брой загинали лица – 4. Ранените лица са най много в сряда – 29. 


През 2021 г. ранените при катастрофи деца и младежи до 18 навършени години са общо 17 или 10.8% от всички пострадали в област Добрич.


И през 2021 г. най-голям брой тежки ПТП, с най-много ранени лица (70), са регистрирани в община Добрич-град - 58 или 47.2% от общия брой произшествия за областта, а най- много са загиналите лица на територията на общините Добрич-селска - 5 или 38.5% от загиналите на територията на областта.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+