Свободни работни места в Добрич на 21 септември

Свободни работни места в Добрич на 21 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Ръководител, компютърен кабинет, образование - Висше / Информатика и компютърни науки          1


Санитар, образование - Начално,Средно,Основно         1


Производител, обувки (ръчно), образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно     5


Работник, животновъд, образование - Основно,Средно       1


Общ работник, строителство на сгради, образование - Основно,Средно       3 


Работник, строителството, образование - Основно,Средно           2


Машинен оператор, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии         5


Машинен оператор, шиене на обувки, образование - Основно,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         5


Продавач-консултант, образование - Средно         1


Продавач-консултант, образование - Средно            3


Отговорник, спомагателни дейности, образование - Средно         3


Продавач-консултант, образование - Средно         2


Обслужващ, магазин, образование - Средно           2


Обслужващ, магазин, образование - Средно           1


Птицевъд, образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство          2


Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр),Професионална квалификация / Други неопределени специалности (огняр),Средно (огняр)          1


Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (Правоспособност за огняр, обслужване на инсталации на природен газ)          1


Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (Правоспособност за огняр, обслужване на инсталации на природен газ)    1


Електротехник, промишлено предприятие, образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехник),Основно,Средно       1


Електротехник, поддръжка на сгради, образование - Средно / Електротехника и енергетика (огняр),Средно           1


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          1


Заварчик, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно          2


Гладач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно     1


Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно   1


Монтьор, обувки, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно           2


Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно       5


Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно            1


Машинен оператор, шиене на облекла, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,Основно          5


Продавач-консултант, образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Основно       3


Барман, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно        1


Машинен оператор, обувно производство, образование - Средно,Основно            2


Животновъд, образование - Средно,Основно            1


Бояджия, промишлени изделия, образование - Средно,Основно          1


Общ работник, образование - Средно,Основно           1


Оператор, въвеждане на данни, образование - Средно,Средно / Други неопределени специалности          5


Продавач-консултант, образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         2


Филиал Балчик


Ръководител/Директор/Началник  управление, образование - Висше (Минимална степен за заемане на длъжността степен Бакалавър в сферата на социалните услуги)           2


Арт терапевт, образование - Висше / Изобразително изкуство (Приложни изкуства)          1


Психолог, образование - Висше / Психология       1


Социален работник, образование - Висше / Социални дейности        2


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно           1


Помощник кухня, заведение за бързо хранене, образование - Основно,Средно       1


Контрольор, автомобилен транспорт, образование - Средно         1


Трудотерапевт, образование - Средно       1


Социален асистент, образование - Средно         6


Филиал Добричка


Зареждач, материали и полуфабрикати, образование - Без образование,Основно,Начално         4


Животновъд, образование - Начално,Основно         1


Обслужващ работник, промишлено производство, образование - Основно        5


Общ работник, образование - Основно,Начално     1


Водач, селскостопански машини, образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно,Средно               1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+