Трима медицински специалисти ще получат стипендии от Община Тервел

Трима медицински специалисти ще получат стипендии от Община Тервел
Месечната стипендия е в размер на 400 лв.

Подпомагането ще бъде за периода от  петнадесети септември до тридесети юни на всяка учебна година. 


Условията, на които трябваше да отговарят бъдещите стипендианти, са да им предстои обучение или вече да се обучават като студенти в предварително определени, според нуждите на Медицинския център - Тервел, специалности: „Медицинската химия“, „Лекар по медицина“, „Клинична лаборатория“, „Медицинска сестра“, „Рентгенов лаборант“ и „Рехабилитатор“. 


Целта на предлаганата финансова подкрепа е младите специалисти да бъдат мотивирани да останат да работят и живеят в града. След успешно завършване на образованието си те ще бъдат назначени по трудово правоотношение в Медицинския център – Тервел или друго звено от сферата на общинското или училищното здравеопазване и ще имат задължението да работят там най-малко за период равен на продължителността на обучението си  или остатъка от него.


Трима са стипендиантите, на които им  предстои да сключат Договор за предоставяне на стипендия и придобиване на професия с Община Тервел. Аслъ Нури е на 20 години от с. Зърнево, студентка първи курс в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - гр. Шумен, специалност „Медицинска химия“. Янка Ангелова, също на 20 години, е  от с. Загорци общ.Крушари, студентка първи курс в Медицински университет „ Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна, специалност „Рентгенов лаборант“ и Бурчин Назми - на 24 години от с. Безмер, студентка в Медицински университет „ Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна, трети курс, специалност „Медицинска сестра“. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+