Графикът за демогласуване в община Добрич и община Добричка

Графикът за демогласуване в община Добрич и община Добричка

Община Добрич: Машините за демогласуване ще бъдат поставени в сградата на Корпус 3 - бивш Партиен дом (южен вход) на ул. "Независимост" 7 и в сградата на ТП Български пощи Добрич на пл. "Свобода" 7. Машините ще се поставят в дните от 07 септември 2022г. до 28 септември 2022г. в часовете между 08:00 часа до 16:00 часа по определен предварителен график от следните лица - общински експерти:


- Михаела Кънева - ст. експерт


- Валентина Димитрова - гл. експерт


- Паша Градешлиева гл. експерт


- Красимира Кралева - ст. експерт


- Ивелин Петров - гл. експерт


- Владислав Димов - гл. експерт


Община Добричка: Кметът на община Добричка Соня Василева определи Антоанета Каменова Василева - главен експерт, да извършва действията по демогласуването на територията на община Добричка.


 Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+