ЕК търси мнения относно бъдещ закон за здравето на почвите

ЕК търси мнения относно бъдещ закон за здравето на почвите
Европейската комисия стартира онлайн обществена консултация относно разработването на закон на ЕС за здравето на почвата.

Стратегията на ЕС за почвата до 2030 г., приета миналата година, уточняваше, че Комисията ще внесе ново законодателно предложение относно здравето на почвата, предоставящо всеобхватна правна рамка за опазване на почвата, предоставяйки й същото ниво на защита, което съществува за водата, морската среда и въздуха в ЕС.


Устойчивото управление и възстановяване на почвата изисква участието на широк кръг от икономически и обществени участници и всички заинтересовани страни са поканени да дадат своя принос в консултацията, която е отворена до 24 октомври 2022 г. Комисарят по околната среда, океаните и рибарството Виргиниус Синкевичюс каза: „ Начина, по който използваме земята е решаващо. То може или да компрометира, или да насърчи напредъка в спирането на загубата на биологично разнообразие и изменението на климата. Също така става все по-очевидно колко здравите почви са от решаващо значение за продоволствената сигурност и безопасност в ЕС и извън него. Действията за опазване на почвата са важна характеристика на Европейския зелен пакт и в основата на нашите европейски и международни програми.“


Почвите са в основата на нашата продоволствена сигурност, осигуряват 95% от храната, която ядем, и са жизненоважни за живота на Земята. Те предоставят много основни услуги и тяхното здраве е от решаващо значение за постигането на ключови цели на Европейския зелен пакт , като климатична неутралност, възстановяване на биоразнообразието, нулево замърсяване, здравословни и устойчиви хранителни системи и устойчива околна среда.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+