Още пет дни биофермерите доказват продукция

Още пет дни биофермерите доказват продукция
Това важи за стопаните, поели едногодишен ангажимент или добавилите нови площи към парцелите си

Още пет дни, до края на годината, биофермерите, поели едногодишен ангажимент, или такива, които са добавили нови площи към удължените си ангажименти през Кампания 2021 г. по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г., са длъжни да предоставят пред Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти по правилата на биологичното производство.


Документите трябва да удостоверяват състоянието на парцелите и произведената продукция от земеделската култура, формираща размера на подпомагане, в годината на издаването им. Те се предоставят обобщено за подпомаганите парцели, за които е поет ангажимент, преминали периода на преход към биологично производство по чл. 11, ал. 5 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г.


От ДФЗ напомнят, че срокът за издаване на сертификатите за биологично производство е 31 декември 2021 г.


В индивидуалните профили в Системата за електронни услуги (СЕУ) на всички бенефициери, които следва да предоставят въпросните документи, са достъпни Уведомителните писма, в които са описани сроковете за предоставяне и задължителните реквизити, които следва да съдържат тези документи.


ДФ „Земеделие“ предоставя също така възможност тези писма да бъдат получени лично или чрез упълномощено лице в съответната областна дирекция на ДФЗ в страната.


СЕУ е достъпна след индивидуална регистрация. Ако кандидатът няма създаден профил, е необходимо да подаде заявка за регистрация на потребител след което да се яви в областна дирекция на ДФЗ – РА, за да се идентифицира и достъпът му да бъде активиран.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+