Падна забраната за косене, стопаните имат седмица да оправят затревени площи без санкции

Падна забраната за косене, стопаните имат седмица да оправят затревени площи без санкции
През този период няма да бъдат налагани административни санкции от Държавен фонд „Земеделие“.

Земеделските стопани, засегнати от ограниченията за  поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи заради горещините, имат едноседмичен срок, за да приведат постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство, съгласно нормативните изисквания. 


Изтече и последният ден от забраната за косене на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и обработваемите земи в страната. Тя беше наложена поради множеството пожари в страната в началото на август, както и прогнозите за високи температури.


Паленето на стърнища е забранено и подобни действия се санкционират. При неспазване на предписанията директорите на областните дирекции „Земеделие“ в страната ще съставят актове за установяване на административните нарушения, съгласно Закона за защита при бедствия.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+