40 пожара с материални загуби в областта от началото на юли

Четири от тях са в житни масиви. 90 пожара са без материални загуби, като 11 от тях са в стърнища. Според директора на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ не е установено умишлено палене на стърнища, а причината е по-скоро небрежност.

40 пожара с материални загуби в областта от началото на юли

Според комисар Дарин Димитров обстановката в Добричка област е пожароопасна. Причината са високите дневни температури, липсата на дъжд и сухата растителност. Съвкупността от това води до лесно възникване на пожари.  „Още като започнаха да се повишават температурите проведохме превантивно редица срещи   с частните земеделски стопани, служители на горските и ловни стопанства, кметовете на населени места в цялата област“, каза за Добрич онлайн комисар Димитров. От миналата седмица пък са създадени мобилни екипи от служители на МВР, които ежедневно правят обходи и следят дали противопожарните мерки се спазват.  „Поне по един екип има във всяка област, които патрулират всеки ден, вкл. и през почивните дни. Откакто те са започнали своята дейност, нямаме нито един пожар в стърнище“, допълни още Димитров. Екипи на терен има и от горските и ловни стопанства на територията на областта. Мобилните екипи ще продължат дейността си докато температурите не се понижат и опасността от възникване на пожари не намалее.  
 

От Министерството на земеделието пък припомнят, че паленето на стърнища е забранено и подобни действия се санкционират. При неспазване на предписанията директорите на областните дирекции „Земеделие“ в страната ще съставят актове за установяване на административните нарушения, съгласно Закона за защита при бедствия