Четири отлични оценки на матурите за зрелостниците на ПГТО „Дочо Михайлов“ в Тервел

Четири отлични оценки на матурите за зрелостниците на ПГТО „Дочо Михайлов“ в Тервел
Абитуриентите от ПГТО „Дочо Михайлов“ крачат уверено по пътя на професионалното развитие, следвайки мечтите си. Те са от специалностите „Техник по автоматизация“, „Оператор в производството на облекло“, „Електромонтьор“, „Монтьор на селскостопанска техника“.

Средният успех от матурата по Български език и литература за 26-те ученици, успешно издържали изпита е 4,29. Отличните оценки са четири - на Деница Руменова, Любослав Димитров, Николай Петров и Есен Шукри.


Деница Руменова по желание се яви на матура по английски език и има успех отличен 5,80. Така тя доказа на преподаватели и съученици, че сериозната мотивация определя нивото на успехите.


Втора матура за учениците от професионалната гимназия е държавният квалификационен изпит по професията.  Средният успех от изпитапо професия „Техник по автоматизация“ е много добър 4,86, с шест отлични оценки – на Деница Руменова, Езги Неждет, Есен Шукри, Есра Исмаилова, Йоана Димитрова и Камер Кемал. По професия „Оператор в производството на облекло“ е мн. добър 4,50, с две отлични оценки на Бурчин Христова и Есин Юсеин. По професия „Електромонтьор“  е  мн. Добър 4,70, с една отлична оценка на Николай Найденов. По професия „Монтьор на селскостопанска техника“  е Добър 4,29.


Тридесет и четири ученици получават свидетелство за професионална квалификация,  двадесет и шест получават дипломи за средно образование. 


Изпращането на Випуск 2021 ще е на 21 юни в двора на училището. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+