Зрелостниците от СУ „Йордан Йовков” в Тервел с много добро представяне на матурите

Зрелостниците от СУ „Йордан Йовков” в Тервел с много добро представяне на матурите
СУ „Йордан Йовков“ ще изпрати випуск 2021 на 22 юни.

Тази година с любимото училище се разделят 23 ученици, които са се представили достойно на матурите по БЕЛ и втората матура по желание. 


Средният успех от матурата по БЕЛ е добър 4,35, по Биология и здравно образование е мн. добър 4,57, по Английски език е отличен 5,51, по Цикъл „Философия“ е мн. добър 4,67, по История и цивилизация е мн. добър 4,92. Като предпочитания за втора матура:  четирима ученици са избрали История и цивилизация, четирима - Английски език, петима- Биология и здравно образование и осем - цикъл Философия. 


Отличниците от матурите са: 


Анна-Мария Бориславова Колева (БЕЛ); 


Виктория Руменова Великова (БЕЛ); 


Иванина Стоянова Денева (История и цивилизация); 


Ерай Селяйдин Шабан (Цикъл „Философия“); 


Виктория Руменова Великова (Английски език); 


Борислав Радославов Борисов (Английски език); 


Фердание Джошкун Сали (Биология и здравно образование)


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+