Стопаните от област Добрич кандидатстват по de minimis за компенсиране на щетите от сушата

Стопаните от област Добрич кандидатстват по de minimis за компенсиране на щетите от сушата
От днес започна приемът на заявления по de minimis за компенсиране на щетите от сушата през 2020 г. за стопаните от областите Бургас, Варна, Добрич, Сливен, Силистра, Шумен, Ямбол.

Приемът ще продължи до 4 декември, а срокът за изплащане на средствата е 21 декември.


Финансовият ресурс на помощта е в размер на 13,4 млн. лева.


На подпомагане подлежат земеделци от изброените области, чиято реколта е със спад от над 30 %, отглеждащи пшеница, царевица за зърно, фуражни култури (люцерна, овес, царевица за силаж). Стопаните трябва да са с установени площи по СЕПП за 2020 г. при единична ставка в размер на 20 лв./ха за всички култури.


Общият размер на помощта по схемата de minimis, която един земеделски стопанин може да получи е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+