Систива® в пакет с Премис® – Нов подход за обеззаразяване на семена ечемик!

Систива® в пакет с Премис® – Нов подход за обеззаразяване на семена ечемик!
Систива® за най-дълга защита от Мрежести петна и Премис® – обеззаразител за пълен контрол на видовете главни!

Систива® все по-масово се прилага в България, както в пшеница, така и в ечемик.  Предвид характерните болести по ечемика, Систива® се доказа като много рентабилно решение- опазва посевите от Мрежести петна и Брашнеста мана за най-дълъг период от време. Систива® в доза 75мл/100кг семена и един-единствен фунгицид приложен по време на вегетацията (Приаксор 75мл/дка) ви гарантират чисти и здрави посеви.  Не случайно, Систива® се прилага ежегодно на повече от 20% от площите с ечемик в България. 


Една от най-вредоносните болести по ечемика са мрежестите петна. При благоприятни условия масовата зараза се осъществява още във фенофаза братене. Патогенът се запазва в семената и растителните остатъци, при сеитба на заразени семена по младите листа се повяват първите признаци. Контрола на мрежести петна е труден. Систива® добавена към обеззаразителя опазва ечемика от мрежести петна и брашнеста мана до пролетта. 


Систива® допринася и за по-добро покълване и поникване, по-добре развита в дълбочина коренова система и по-добро братене. Растенията са по-толератни на късни пролетни слани, по-устойчиви на стрес, по-наситено зелено и по-здрави.


Сеитбената норма на ечемика обикновено е по-ниска от тази на пшеницата, това прави Систива® още по-рентабилно решение. Дозата от 75мл/100кг семена е категоричната доза на приложение в ечемик.


Реални Резултати в Реални Условия 


Информация за полето:


гр. Бяла обл. Русе 
Систива® 75мл/100кг семена 
Фунгицидно третиране 17.04.2020год – Приаксор® 80мл/дка
  • Отлично състояние на посева, опазен от болести до момента на фунгицидното третиране, края на месец април

  • Подобрена физиология


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+