Възможна е редукция на добивите от пшеница в областта с около 30-40%

Възможна е редукция на добивите от пшеница в областта с около 30-40%
В сравнение с миналата година е възможно да паднат добивите от пшеница на територията на областта, при всички положения редукцията ще е с около 30-40%. Това заяви завеждащият отдел „Селекция на зърнено-житните и бобови култури“ в Добруджанския земеделски институт проф. Иван Киряков.

Според него причината за проблемите от една страна е сушата, а от друга -  „високата ментална активност от страна на земеделските производители, огромното им желание да се занимават с наука и да експериментират”. Проф. Киряков заяви, че не агитира за българската селекция, но сортовете са създадени с данъците на българските земеделски производители и това са техните сортове. Това, което сеят в момента, е с данъците във Франция, Австрия и Германия.  По думите му ако  нашите земеделци продължават да не харесват българската продукция, защото не е високодобивна и създава проблеми, може да се стигне до там тя да изчезне изцяло.  


Пролетно засушаване, като това през последната година, е характерно за Добруджа. Данни на института показват, че на 10 години , поне 3-4 през април и май почти няма дъждове и именно затова селекцията на ДЗИ е насочена конкретно към условията на региона. 


„Затова навремето са създадени два института, където се прави селекция на пшеница. Единият е в Садово, в Южна България, който копира условията за там. Другият институт е направен в Добруджа, който да копира условията на Североизточната част – най-големият производител на пшеница в България“, заяви проф. Иван Киряков. 


Той допълни, че в Каварна, Балчик и Шабла, пшениците са изглеждали много добре, но до средата на май се е появило белокласието. Наблюдават се земеделски площи, където само една трета от класа е запазила зърното. По думите му положението в  момента е доста сериозно. Според проф. Киряков се очаква началото на жътвата да бъде поставено по-рано – около третата десетдневка на юни. Всичко зависи от климатичните условия. 


„Възможно е да бъдат разорани площи с пропаднала продукция в региона от порядъка между 250 хил. и 300 хил. дка. Прогнозните средни добиви от пшеница за региона на Добруджа не се очаква да надхвърлят 400 кг/дка”, каза в заключение завеждащият отдел „Селекция на зърнено-житните и бобови култури“ в Добруджанския земеделски институт проф. Иван Киряков.  


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+