От 24 февруари може да се коригират данни във фактурите за фермерското гориво

От 24 февруари може да се коригират данни във фактурите за фермерското гориво
От 24 до 28 февруари земеделските стопани ще могат да коригират технически грешки в описите на фактури от заявления, подадени по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” за кампания 2019, съобщиха от аграрното министерство.

На корекция подлежат данните от фактурите, изключени от изчисляването на индивидуалните квоти. Те ще се извършват в съответната общинска служба по земеделие, в която земеделските стопани са подали заявленията си за 2019 г. Описът следва да бъде подписан от земеделския стопанин и служителя, направил корекциите. Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.


Право на финансова подкрепа по схемата имат всички регистрирани земеделски производители с заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната на нея. Важно условие е кандидатите да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. През 2020 г. може да бъде заявен за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол (дизелово гориво) през 2019 г.


За допустими се считат разходите за закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Земеделските стопани са задължени да заплатят минималната данъчна ставка за газьол за моторно гориво.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+