Преди 19 години настанените деца в институции са били 7 500, в момента те са 500

“2010 година настанените деца в институции са били 7 500, 19 години по-късно в институции са настанени 500 деца”, заяви председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика д-р Хасан Адемов.

Преди 19 години настанените деца в институции са били 7 500, в момента те са 500

Статистиката той даде на Националния форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“, който се провежда днес и утре в Кранево. Д-р Хасан Адемов уточни, че това е в резултат от изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, чието изпълнение до 2025 година трябва да приключи. Основната цел на стратегията е гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности. 
Д-р Баева: Община Добрич има социални услуги, които могат да бъдат показани

По думите му очакванията са да бъдат разкрити още 112 нови социални услуги. През 2010 година социалните услуги за деца са били 240 на брой, в момента те са 626. Той беше категоричен, че най-важното е да бъде подобрено качеството на предоставяните социални услуги. 

“От тук нататък стартира и още по-трудната задача - деинституционализация на възрастните. Очакванията за следващата година са да има значителен ръст в средствата за държавно-делегирани дейности”, каза още председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика.

“Искам да поздравя колегите от Община Добрич и Областната администрация за това, че през годините са успели да разкрият 17 социални услуги. 15 от тях са с държавно-делегирана дейност, останалите две са за сметка на Община Добрич”, каза в заключение той. 

Председателят на Националния алианс за социална отговорност Георги Георгиев връчи на временния кмет на Добрич д-р Емилия Баева юбилейна награда на Община Добрич за активни отговорни политики и цялостен принос за социалното развитие на България. 

Индивидуални награди на Алианса получиха д-р Емилия Баева, народният представител д-р Хасан Адемов и директорът на Центъра за социални услуги в Добрич Албена Донева. Наградите се присъждат по повод 10–годишнината от създаването на Националния алианс. Те бяха връчени в рамките на Националния форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“, който се провежда днес и утре в курортното селище Кранево.