Д-р Мариян Ананиев спечели конкурса за управител на ДКЦ I в Добрич

Настоящият управител на ДКЦ I в Добрич д-р Мариян Ананиев спечели конкурса за ръководител на лечебното заведение.

Д-р Мариян Ананиев спечели конкурса за управител на ДКЦ I в Добрич

Избирането на нов управител се налага заради изтичането на сключения договор за възлагане на управление на едноличното търговско дружество с общинско имущество на 9 юни 2019 година.
Д-р Ананиев е единственият кандидат, участвал в конкурса. Той е оценяван от комисия, назначена със заповед на кмета Йордан Йорданов и председателствана от зам.-кмета по хуманитарни дейности д-р Емилия Баева. 

Конкурсът се проведе на три етапа: проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, представяне от кандидатите на Програма за развитието на дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседване. На представената Програма за развитие и дейността на лечебното заведение д-р Ананиев получи оценка 5,87, а на събеседването - 5.91.

Предстои д-р Баева да внесе на заседание на Общинския съвет на Добрич докладна записка с  решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса.