Мариян Жечев: Не се чувствам виновен за това, в което съм обвинен

Мариян Жечев: Не се чувствам виновен за това, в което съм обвинен
В Окръжен съд - Добрич започна наказателно дело срещу кмета на Шабла Мариян Жечев, спрямо когото е повдигнато обвинение за неправомерно усвоени европейски средства по проект за реконструкция на градския стадион.

Прокуратурата твърди, че на 13 ноември 2015г., пред Регионална разплащателна агенция на ДФ"Земеделие" във Варна, подсъдимият е представил неверни сведения относно изпълнението на проекта, за да получи средства в размер на 525 488.25 лв. без ДДС, предоставени от фондове на Европейския съюз на българската държава. Твърди се още, че на 21 декември същата година са били получени 267 836.64 лв. от заявените средства. Обвинението отбелязва, че подсъдимият е извършил деянието в качеството си на кмет, представляващ Общината по договор за проект „Развитие на спорта в Община Шабла, реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в Шабла“, който бил сключен с Министерство на земеделието и храните, по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони.


Неверните данни се съдържали в „Заявка за окончателно плащане“ и приложени към нея документи за предаване на изпълнени строително- монтажни работи в първия етап на проекта. Обвинението твърди, че част от отчетените като свършени дейности, не са били изпълнени и завършени към датата на изготвяне на документите.


"Не се чувствам виновен за това, в което съм обвинен. Към този момент аз не отговарях за обекта като зам.-кмет. Аз бях в течение до там, доколкото стават разплащанията на база оформени документи", заяви Мариян Жечев. "Прокуратурата се позовава на една експертиза, която мога да кажа, че е меко казано няма кореспонденция  с това, което е реалното. Само в първите няколко реда на тази експертиза има фактическа грешка в рамките на 120 хил. лева", допълни той.


Делото ще премине по общия ред с призоваване на всички 40 свидетели и 3 вещи лица. Следващото съдебно заседание е насрочено за 17 януари 2019г., от 10.00 часа, за когато са призовани на разпит първите 10 свидетели.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+