МВР: Внимание, опасноснт от пожари

МВР: Внимание, опасноснт от пожари
С повишаването на дневните температури значително се увеличава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в природата.

За да не се допускат сериозни инциденти и за да бъде опазена селскостопанската реколта, гората и имуществото ни, е важно да бъдат спазвани правилата за пожарна безопасност. 


От ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ припомнят основните правила за пожарна безопасност през летния сезон:


- недопустимо е изхвърлянето на недоизгасени кибритени клечки и угарки от цигари в горима и леснозапалима среда


- всички моторни превозни средства, които влизат в горите или извършват селскостопанска дейност, трябва да са технически изправни, с уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри


- преди да запалите огън – уверете се, че не е ветровито, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за гасене


- не оставяйте огъня без наблюдение, а накрая внимателно го изгасете


- не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и гасенето при реална опасност от пожар


- разчистването на сухи треви и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места, а не чрез изгаряне


- забранено е унищожаването на сухи клони и отпадъци чрез изгаряне на място в горски участъци и в земеделски земи, забранено е паленето и опалването на стърнищата.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+