Девет са вече санираните блокове в Добрич

Девет са вече санираните блокове в Добрич
Девет блока в Добрич вече са с подобрена енергийна ефективност, тъй като при тях са приключили строително-монтажните работи във връзка с извършеното саниране.

Това съобщиха от Общината в отговор на запитване на Добрич онлайн. 


От кметството припомниха, че Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. За  всички сключени договорни има осигурен финансов ресурс.


Към настоящия момент за всички 10 сключени договора  с изпълнители има подписани и влезли в сила анекси с Българска банка за развитие /ББР/, с което се гарантира обезпечаването на финансовия ресурс за изпълнението на дейностите за всеки отделен блок. 


За всички блокове е преминала процедурата за одобряване на проектната документация и са издадени разрешения за строеж съгласно Закона са устройство на територията - разработване и предаване на технически проекти, съгласуване с регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, изготвяне на оценка за съответствие от строителния надзор, одобряване от главния архитект на Общината, издаване на Разрешение за строеж и т. н.


В три от блоковете – №36 в ЖК „Дружба“, №4 в ЖК „Дружба“ и по ул. „Максим Горки“ №5, строително-монтажните дейности са приключили на 100 процента. За първите два са издадени разрешения за ползване, а за третия предстои назначаване на Държавна приемателна комисия и издаване на такова разрешение. 


На 85 процента са изпълнените дейностите по саниране в блок № 33 в ЖК „Дружба“, на 75 на сто – в бл. 31 в ЖК „Балик“ и бл. 49 в ЖК „Русия“,  на 55 процента – в бл. 55 в ЖК „Русия“, на 45 процента – в бл. 62 в ЖК „Балик“, и в 25 на сто – в бл. 39 в ЖК „Дружба“ и бл. 53 в ЖК „Русия“.


Относно 3 блока, прехвърлени от програмата на МРРБ „Енергийна обновяване на българските домове“, от Общината съобщиха, че строително-монтажните дейности са приключили в два от тях и са издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация. Това са бл. 36 в ЖК „Добротица“ и бл. 19 по ул. „Захари Стоянов“. За блока по ул. „Абрит“ №8/ 10 е проведена нова процедура за избор на изпълнител, предстои стартиране на дейностите, т. е. подписване на протокол 2 за откриване на строителна площадка.


На други пет блока е приключило строителството и са въведени в експлоатация по проект за енергийна ефективност, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж“. Те са по ул. „Захари Стоянов“ 1, ул. „Йордан Йовков“ 13, ул. „Кирил и Методий“ 8, ул. „Кирил и Методий“ 18 и ул. „Любен  Каравелов“ 4. 


На два блока – по ул. „Каменица“ 8 и „Цар Симеон“ 13, предстои въвеждане в експлоатация. Строителни дейности се извършват по ул. „Максим Горки“ 2. По „Страцин“ 4 предстои проверка от РДНСК, за да влезе в сила разрешението за строеж.


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+