20 млн. лева отпусна ДФЗ за имунопрофилактика на животните

20 млн. лева отпусна ДФЗ за имунопрофилактика на животните
ДФ „Земеделие“ отпуска 20 млн. лева по Схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ за 2018 г. и за изпълнени мероприятия по ДПП и ПНЛБЖ, извършени през 2017 г.

Това реши на свое заседание Управителният съвет на фонда, съобщават от пресцентъра на разплащателната агенция.


Чрез схемата животновъдите ще бъдат компенсирани за разходваните средства, направени за гарантиране здравето на животните, недопускане разпространение на заразни болести в стадата и предотвратяване на зоонози. С помощта ще се покриват до 100% от допустимите разходи за услуги, свързани с изпълнение на мерките от Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по добитъка. Помощта ще се предоставя под формата на субсидирани услуги.


От общо утвърдения бюджет средства в размер на 6 654 317 лева за компенсиране на разходите по извършени от регистрираните ветеринарни лекари дейности, свързани с изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите и зоонозите в България, за 2017 г. ще бъдат разпределени както следва:


Имунопрофилактични мероприятия – 2 198 415 лева


Клинични изследвания – 1 797 906 лева


Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания-2 629 770 лева


Идентификация на животни – 46 лева


Отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 28 180 лева


Финансовите средства се изплащат след решение на УС на Фонда до 10 работни дни след представяне на заявка от страна на БАБХ.

Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+