Синя зона от четвъртък, Отец Паисий става пак двупосочна

Със Заповед на Кмета на Добрич отново се въвежда режим на платено паркиране „синя зона" от 23 юни, съобщава сайтът на общината. Платеното паркиране в определените зони се възстановява след направените промени в Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на общината.

Синя зона от четвъртък, Отец Паисий става пак двупосочна

Наредбата бе приета на заседание на Общинския съвет на 26 април тази година. Режимът за платено паркиране "синя зона" на леки и лекотоварни автомобили с общо тегло до 2,5 тона и на микробуси с до 12 пътникоместа е със следния обхват:

1. Площад "Свобода" - от пешеходен проход /ганг/ на бл. „Свобода" до ул."д-р К. Стоилов";
2. Общински паркинг - територията между пл. "Свобода", търговски комплекс „КООП", бивш универсален магазин;
3. Ул. "д-р К. Стоилов" - от ул. "Цанко Церковски" до ул. „Димитър Петков";
4. Ул. "Охрид" - от ул. "Димитър Петков" до ул. „Даме Груев";
5. Ул. „Димитър Петков" - от ул. „Д-р К. Стоилов" до ул. „Отец Паисий" включително прилежащите й паркинги;
6. Ул. „Отец Паисий" - от ул. „Батак" до ул. „Генерал Гурко";
7. Ул. „Генерал Гурко" - от ул. „Отец Паисий" до бул. „25-ти септември";
8. Общински паркинг - територията между ул. „Генерал Гурко", ул. „Места" и Дом-паметник „Йордан Йовков".
9. Общински паркинг между ул. „Гоце Делчев" и ул. „Генерал Цимерман" - западно от автогара „Добрич".


За тези зони гражданите ще заплащат само в делничните дни за периода от 08.00 до 18. 00 часа такса от 1 лев за час престой.
Живеещите в района на платеното паркиране ще заплащат 12 лева на месец. Въвеждат се 400 паркоместа, като 200 от тях са за платено паркиране, 80 са за служебен абонамент и 120 за живущите в района. Таксата за служебен абонамент е 60 лв.

 

На улици, площади и паркинги общинска собственост, където е въведена "синя зона" са осигурени общо 15 места за паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания. Местата за паркиране ще бъдат обозначени с пътен знак Д21 "Инвалид" и с плътна пътна маркировка с изобразен международен символ "Инвалид". Автомобилите, превозващи хора с трайно намалена работоспособност над 71% и над 50 % загубена трудоспособност поради заболявания на опорно-двигателния апарат, могат да паркират в "синя зона" без да заплащат, на обозначените места за инвалиди, с поставена отвътре, на предното стъкло, карта за паркиране, издадена от Кмета.

 

Пред ДКЦ I са осигурени 3 места за автомобили и линейки на лечебното заведение. На тези места шофьорите, които водят болни хора ще могат да спират безплатно, след което трябва да освободят местата. Въвеждането на „синя зона" е необходимо поради съществуващите сериозни проблеми с трафика и затрудненото паркиране, както и с организацията на движението, отнасяща се до зареждането на големия брой магазини, паркирането на пътни превозни средства по улични платна в централната градска част, тротоари, плочници и зелени площи.

 

Въвеждането на платената зона се обуславя и от безразборното паркиране на МПС по тесните улици и тротоари в централна градска част. Промените в Наредбата, регламентираща „синята зона" са съобразени с всички получени предложения по време на публичното обсъждане и са в унисон с нормативната уредба.

 

Със заповед на кмета на Добрич от 23 юни се възстановява двупосочното движение на ул. „Отец Паисий" в обхвата от кръстовището с ул. „Батак" до кръстовището с ул. „Ген. Гурко", съобщава още сайтът на Община Добрич. Отменя се въведеното двупосочно движение и се установява еднопосочност на движението по ул. „Батак" и ул. „Гоце Делчев" от кръстовището с ул. „Отец Паисий" до кръстовището с ул. „П.Р.Славейков".

 

Община Добрич въвежда забрана за престой и паркиране на моторни превозни средства по улица „Страцин". В срок до 22 юни общинската фирма „Комуналефект" ще оборудва с необходимите пътни знаци улиците и кръстовищата.

 

Промените в организацията на движението са необходими поради с възникнали затруднения по отвеждане на автомобилното движение по обходни маршрути вследствие на непроведени части от улици и кръстовища, както и съгласно предвижданията на Подробния устройствен план в централна градска част. Промените се въвеждат и във връзка с ограничената пропускателна възможност на улици, осигуряващи транспортен достъп до зони от центъра с натоварени функции на обществено обслужване.