Започна проверка на язовирите и реките в областта

Започна проверка на язовирите и реките в областта
Междуведомствена комисия започна проверка на състоянието на язовири, речни корита и водосбори в област Добрич

Комисия, назначена със заповед на Областния управител Детелина Николова, председателствана от заместник-областния управител Сали Феим, започна проверка на проводимостта на речните легла, състоянието на водосборни дерета и пътните съоръжения, попадащи в обхвата им и водните обекти на територията на област Добрич. Проверката ще продължи две седмици. След нейното приключване до края на месеца ще бъде изготвен доклад за състоянието на речните легла, водосборни дерета, пътните участъци, попадащи в обхвата им, и водните обекти на територията на областта.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+