Подобряват енергийната ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 „Слънчице” и Комплекс за социални услуги в град Добрич“

Подобряват енергийната ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 „Слънчице” и Комплекс за социални услуги в град Добрич“
Проектът е на стойност 415 000 лева и е с краен срок на изпълнение 18 Септември 2016 г.

Подробностите по реализацията на проекта ще бъдат разяснени на 20 Април в Община град Добрич, където ще присъстват и представители на норвежкия партньор по проекта Норск Енерги – Осло, Норвегия. 


Реализирането му е част от Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от „Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство” 2009-2014.  


Основната дейност на проекта е ремонт и оптимизиране на отоплителните инсталации в две общински заведения със социален характер – ЦДГ №10 „Слънчице“ и Комплекс за социални услуги. С реализацията на проекта ще се повиши комфорта на обитаване в сградите при намаляване разхода на енергия за отопление и респективно спестяване на въглеродни емисии. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+