125 фирми са заявили участие в Добрички панаир

От 31 август до 4 септември 2010 г. Добрички панаир АД ще проведе ХVІІІ-то международно изложение „Селското стопанство и всичко за него”.

Участие в добричкото селскостопанско изложение са заявили 125 фирми. Директно участие са заявили фирми от Украйна, Полша, Словакия, Румъния и Сърбия.

На изложението ще бъдат проведени дискусии по актуални въпроси и проблеми на селското стопанство и полеви демонстрации на почвообработваща техника.

На 31 август от 20 часа в ресторант „България” наградите на „Добрички панаир“ АД ще бъдат връчени в две категории - за Търговско представителство и Иновации в селското стопанство.