Десетокласници от Ветеринарната гимназия гостуваха на Окръжен съд – Добрич

Ученици от 10 клас на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” гостуваха на Окръжен съд - Добрич. В среща със съдия Георги Павлов те се запознаха със съдебната система на Република България, Европейския съд по правата на човека в Страсбург и Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Десетокласници от Ветеринарната гимназия гостуваха на Окръжен съд – Добрич
Съдия Павлов представи видовете дела, които разглежда Окръжен съд – Добрич, фазите в развитието на гражданския и на наказателния процеси, правата и задълженията на участниците в тях.

Учениците, бяха водени от преподавателя по „История” и „Етика и право” Радослав Костов. Десетокласниците проявиха особен интерес към различните аспекти на наказателно-правната система – престъпления, наказания, участници в наказателния процес. По тяхно желание бе дискутиран въпросът за различията между англосаксонската и континенталната правна система, към чийто правен кръг принадлежи българското законодателство.