Одобриха ВиК проект на Община Тошево

Одобриха ВиК проект на Община Тошево
В Министерство на околната среда и водите бе представен и одобрен инвестиционният проект на Община Генерал Тошево "Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води град Генерал Тошево" по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013".

Общата стойност на предвидените дейности е в размер на 17 476 004 лева, от които 794 950 лева са собствени средства. Основна цел на проекта е осигуряване на качествено водоподаване за неселението в общината и ефективно третиране на отпадните води, което ще се постигне чрез рехабилитация на част от водопроводната мрежа на град Генерал Тошево с дължина 3 060 м., чрез подмяна на износени и амортизирани азбестоциментови тръби с полиетиленови тръби с висока плътност; доизграждане на канализационна мрежа (битова и дъждовна), като битовата ще бъде  с дължина 18 298 м., а тази за дъждовни води 3 000 м.; модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води – Генерал Тошево с капацитет 13 030 еквивалентни жители за 2040 година.

 

Срокът за реализация на строително-монтажните дейности по проекта е 31 декември 2014 година, като предстои Община Генерал Тошево да стартира процедура по обявяване на обществена поръчка за реализирането им.

Улиците, по които ще се изгради битова канализация в град Генерал Тошево са:
1. „Рила”
2. „Пирин планина”
3. „Шипка”
4. „Никола Петков”
5. „Стара планина”
6. „Георги Бенковски”
7. „Дунав”
8. „Мусала”
9. „Струма”
10. „Тодор Рачински”
11. „Огоста”
12. „Батак”
13. „Дочо Михайлов”
14. „Васил Койчев”
15. „Отец Паисий”
16. „Неофит Бозвели”
17. „Тетевен”
18. „Димитър Петков”
19. „Хаджи Димитър”
20. „Странджа”
21. „Велко Ангелов”
22. „Елин Пелин”
23. „Марица”
24. „Първи май”
25. „Дора Габе”
26. „Гео Милев”
27. „Пейо Яворов”
28. „Пеньо Пенев”
29. „Родопи”
30. „Бачо Киро”
31. „Асен Златаров”
32. „Добруджа”
33. „Поп Андрей”
34. „Алеко Константинов”
35. „Петко Р. Славейков”
36. „Александър Стамболийски”
37. „Леонти Бакларов”
38. „Никола Йонков Вапцаров”
39. „Иван Вазов”
40. „Йордан Йовков”
41. „Черноризец Храбър”
42. „Васил Априлов”
43. „Гавраил Генов”
44. „Независимост”
45. „Княз Ал. Батенберг”
46. „Димитър Дончев”
47. „Кирил и Методий”
48. „Цвятко Радойнов”
49. „Васил Левски’
50. „Станьо Милев”
51. „Константин Кисимов"

52. „Черно Море”
53. „Цанко Церковски”

Улиците, по които ще бъде прокарана дъждовна канализация са:
1. „Васил Койчев”
2. „Христо Смирненски”
3. „Иван Куманов”
4. „Гаврил Генов”
5. „Добруджа”
6. „Асен Златаров”
7. „Димитър Дончев”
8. „Опълченска”
   

Улични водопроводи за рехабилитация:
1. „Пирин планина”
2. „Дочо Михайлов”
3. „Ал. Стамболийски”
4. „Васил Априлов”
5. „Цанко Церковски”


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+