Районен съд – Балчик ще разгледа споразумение по дело за кражба

Районен съд – Балчик ще разгледа утре предложеното от Районната прокуратура споразумение за решаване в досъдебното производство на наказателното дело срещу 31-годишния Ив. Р. Ив. от село Сенокос.

Районен съд – Балчик ще разгледа споразумение по дело за кражба
Със споразумението той се признава за виновен в това, че на 27.04.2012 г. в с. Сенокос е отнел 18 топа оградна мрежа, 5 броя по 25 кг торби строително лепило, 5 торби цимент по 50 кг, 2 топа арматурна тел, нивел с дължина 1,5 м, 2 прави лопати, вила и строителен отвес, всичко на обща стойност 614,22 лв. от владението на 53-годишна гражданка на София. До приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са били върнати на собственика им.

Районна прокуратура – Балчик предлага на Ив. Ив. да бъде наложено наказание пробация с две пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия период.

Подсъдимият е декларирал, че е съгласен с постигнатото споразумение и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия ред.

Той има средно образование, безработен е, не е семеен, не е осъждан.

Ако бъде одобрено от Районен съд – Балчик, споразумението ще има последиците на влязла в сила присъда.