Температурите вече са положителни... (Добрич, 6 февруари 2014 година, +1 градус)

Температурите вече са положителни... (Добрич, 6 февруари 2014 година, +1 градус)

Споделете в социалните мрежи:

Google+