В края на 2011 харчим повече за храна, транспорт, цигари и алкохол

В края на 2011 харчим повече за храна, транспорт, цигари и алкохол
През четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на 2010 година Общият доход средно на лице от домакинство е 997 лв., което е със 7.8% повече. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). 80% от общия доход на домакинствата се формира от получаваната работна заплата и пенсиите. Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата.

Доходите от работна заплата през четвъртото тримесечие на 2011 г. средно на лице от домакинство са 508 лв., което е с 5.7% повече спрямо същото тримесечие на миналата година. Същевременно относителният дял на работната заплата в общия доход намалява от 52.0 на 51.0%, или с 1.0 процентен пункт.

 

По данни на статистиката, вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход намалява с 1.6 процентни пункта и съставлява 29.0% от него. Доходите от пенсии през четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година се увеличават от 283 на 289 лв. средно на лице от домакинство.

 

През четвъртото тримесечие на 2011 г. доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинство нарастват спрямо същото тримесечие на предходната година и достигат 82 лева. Относителният им дял се повишава с 2.3 процентни пункта и представлява 8.2% от общия доход.

 

Другите доходи от социално осигуряване и социални помощи през четвъртото тримесечие на 2011 г. имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. За периода те се повишават от 28 на 33 лв. средно на лице от домакинство, а относителният им дял се повишава от 3.0 на 3.3% от общия доход.

 

През четвъртото тримесечие на 2011 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.3%, или с 0.3 процентни пункта повече в сравнение със същия период на 2010 година.

 

По отношение на разходите на домакинствата, става ясно, че общият разход на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2011 г. е 933 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2010 г. със 7.3%. Разходите за храна и жилище (енергия, горива, вода, обзавеждане и др.) имат най-голям дял при формиране на общия разход и представляват 53.6% от него.

 

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 5.4% и през четвъртото тримесечие на 2011 г. са 333 лв. средно на лице в домакинство. Относителният им дял в общия разход намалява с 0.8 процентни пункта и представлява 35.7% от него през четвъртото тримесечие на 2011 година.

 

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се увеличават през четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на миналата година - от 145 на 167 лв. средно на лице от домакинство. Делът им в общия разход се повишава с 1.1 процентни пункта и достига 17.9%. Разходите за здравеопазване се увеличават с 12.5% през четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на миналата година и възлизат на 54 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 5.8%.

 

Увеличават се разходите за транспорт и съобщения с 4.4% и достигат 93 лв. средно на лице, а относителният им дял е 10.0% от общия разход.

 

Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават с 11.2% и през  четвъртото тримесечие на 2011 г. възлизат на 42 лв. средно на лице от домакинство. Техният относителен дял в общия разход е 4.5%.

 

Увеличават се разходите за облекло и обувки с 12.0% и през четвъртото тримесечие на 2011 г. те са 35 лв. средно на лице. Относителният им дял в общия разход нараства от 3.4% през четвъртото тримесечие на 2010 г. на 3.7% през 2011 година.

 

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на 2010 година. По-забележимо - с 0.5 кг, нараства потреблението на плодове, което достига 11.3 кг средно на лице през четвъртото тримесечие на настоящата година. С 0.4 кг намалява потреблението на зеленчуци, достигайки 13.6 кг средно на лице. Консумацията на прясно мляко също намалява с 0.4 л и през четвъртото тримесечие на 2011 г. е 4.8 л средно на лице от домакинство.


Източник: КРОСС
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+