Само за седмица: БАБХ възбрани и насочи за унищожаване 1 тон храни

Само за седмица: БАБХ възбрани и насочи за унищожаване 1 тон храни
БАБХ
Българската агенция по безопасност на храните извърши 2330 проверки в обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене от 29 май до 02 юни 2023 г. вкл. по време на официалния контрол в цялата страна

Проверките са по планов контрол, по сигнали и жалби, и тематични.


Издадени са 15 акта за административно нарушение и 134 предписания.


Инспекторите от отделите „Контрол на храни“ към Областните дирекции по безопасност на храните възбраниха и насочиха за унищожаване 1150,3 кг храни от животински и неживотински произход.


Основните констатирани несъответствия са предлагане на храни с изтекъл срок на годност, без документи за произход, без етикет на български език; несъответствия на сграден фонд, материално-техническа база, технологично оборудване и незадоволително хигиенно състояние; предлагане на храни, несъответстващи на Наредба 2/2021 г. за детското и училищно хранене; работещи обекти без да са вписани в регистъра по Закона за храните.


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+