НСИ: Над 75% от хората трудно покриват ежедневните си разходи

НСИ: Над 75% от хората трудно покриват ежедневните си разходи
През първите три месеца на 2023г. Националният статистически институт продължи провеждането на анкета за наблюдението на домакинските бюджети. Анкетирани са 5 682 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 053 домакинства

През първото тримесечие на 2023 г., 74.6% от хората казват, че няма промяна в дохода на домакинствата им спрямо последните 12 месеца. 


1/5 от анкетираните лица посочват, че има увеличение в доходите им. Наблюдава се лек ръст при този показател, в сравнение с миналата година. 


Делът на лицата с намаление на доходите за последните 12 месеца, е по-малък през първото тримесечие на тази година, в сравнение с началото на 2022г. 


Затрудненията при покриване на ежедневните разходи остават значителни.


През първите три месеца на 2023 г. лицата, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи са над 75%. С известни затруднения са 35.8% от лицата, 26.8% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 14.2% - като много трудно.


Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 19.7% от лицата, а едва 3.5% не изпитват никакви затруднения.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+