Заради бактерии водата в Добрич остава негодна за пиене

Заради бактерии водата в Добрич остава негодна за пиене
iStock
На 30 май, след множество оплаквания от жителите на Добрич, РЗИ - Добрич взе общо 7 броя проби вода от пунктове при крана на потребителя. Резултатите показват, че 5 от 7 проби дават отклонения от здравните изисквания

Отклоненията от здравните изисквания са по показателите: Колиформи, Ешерихия коли и Брой колонии.


Две от пробите, взети от пунктове в зона Стефаново (водоснабдяваща района на жк Добротица и местност „Гаази Баба") и зона Добрич-Запад (водоснабдяваща района след жп гара юг и кв. Рилци) отговарят на изискванията. 


Издадено е предписание до водоснабдителното дружество за предприемане на всички необходими мерки и завишаване на дезинфекцията на водата, с оглед привеждане качеството на водата, подавана във водопроводната мрежа на зона Добрич в съответствие със здравните изискания.


Днес е извършено контролно пробонабиране от РЗИ-Добрич, съвместно с представител на „ВиК Добрич" АД на 5 вода от пунктове при крана на потребителя в зона Добрич за анализ по физикохимични (цвят и мътност) и микробиологични показатели (Колиформи, Ешерихия коли и Брой колонии).


По физико-химичните показатели взетите днес 5 проби вода отговарят на изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Изследването им по микробиологични показатели се очаква да приключи на 5 юни.


Към днешна дата остава в сила препоръката за питейно-битови цели да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а водата от резервните съдове да се преварява.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+