ВиК: Обилните валежи са причина за влошеното качество на водата

Водното дружество излезе със съобщение на сайта си за причината за мътната вода в Добрич

ВиК: Обилните валежи са причина за влошеното качество на водата

Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД информира своитепотребители, че поради падналите обилните валежи през последнитеняколко дни се наблюдава влошаване на качествата на питейната вода поотношение на показател „мътност“. От дружеството посочват, че са предприети  всичкинеобходими мерки за почистване на водопроводната система иобеззаразяване на подаваните водни количества.