Капиталовите разходи за 2011г. възлизат на около 3 млн.лв.

Капиталовите разходи за 2011г. възлизат на около 3 млн.лв.
Това сочи справката за изпълнението на програмата, публикувана на сайта на община Добрич

В изпълнение на Програмата за възстановяване и реконструкция на уличната мрежа и след подмяна на водопроводите през  2011 г. за сумата от 1 380 000 лв. е положена 16 127 кв.м. асфалтова настилка по улиците: „Дунав” (от ул. „Волга” до магазин „Кауфланд”) и „Хр.Ботев” (от ул. „Ген.Попов” до ул. „Агликина поляна”).

 

През годината е възстановена тротоарната настилка  по ул. „Хр. Ботев” като част от договора за преасфалтиране на същата. Изграден е и нов тротоар по ул.”Вардар” на стойност 69 963 лв. Положената настилка е 1 110 кв.м.

 

През 2011 г. са изкърпени 12 492 кв.м. нарушени участъци от уличната мрежа на територията на целия град. Вложените за това средства са 560 000 лв.  Изградени са и линейни оттоци за отвеждане на повърхностни води.

 

През миналата година приключиха ремонтните дейности на паркинга зад Съдебна палата, заложени в проект „Реконструкция на бул. „25-ти Септември” – пешеходна зона”.

 

В изпълнение на утвърдения „Генерален план за организация на движението в Централна градска част” и приетата в тази връзка „Наредба за  организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич”  през 2011г. продължи действието на зоната за платено паркиране „Синя зона” с общо 421 паркоместа, 15 от които за хора с увреждания.

 

В изпълнение на „Инвестиционен проект за подобряване на градската среда” изцяло са ремонтирани и обновени общо 26 автобусни спирки на територията на града.

 

През 2011г. със средства от инвестиционния проект за подобряване на градската среда в размер на 700 000 лв. е извършена реконструкция на спортно тренировъчно игрище в Градски парк ”Св.Георги”. Изградена е нова настилка на игрално поле в СК ”Простор” на стойност 130 000 лв.

 

И през 2011г. се запази интереса от страна на гражданите, съвместно с общината да се реализират благоустройствени мероприятия върху обекти, общинска собственост. За повишена гражданска инициатива говори фактът, че през годината са реализирани 23 обекта.

 

Поради големия интерес и изчерпване на средствата за втора поредна година, Общински съвет – Добрич, още в средата на годината актуализира бюджета на програмата.  Извършена е рехабилитация на амортизирани или липсващи тротоарни настилки по ул. ”Баба Тонка”, “Сан Стефано”, бул. “Добруджа” и др.

 

Подходи към междублокови пространства бяха изпълнени по ул. “Ал.Константинов”, “Дим. Ковачев”, ж.к. “Дружба” бл.1, бл. 26, бл. 36 и др. По инициатива на граждани бяха изградени линейни оттоци по ул. “М.Кусевич”, “Райко Даскалов”, ул. “Абрит” и др. Общата сума на извършените по програмата благоустройствени дейности е 105 196 лв. Гражданите са инвестирали 27 321 лв., а Община гр.Добрич е съфинансирала реализацията на одобрените предложения със 77 875 лв.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+