Планови прекъсвания на електрозахраването на 30 март

Планови прекъсвания на електрозахраването на 30 март
Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

В периода 27.03.2023 - 31.03.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Телериг, с. Бистрец, с. Крушари, с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци, с. Паскалево, с. Росеново.


В периода 27.03.2023 - 30.03.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Вранино; с. Челопечене; с. Травник; с. Септемврийци; с. Белгун; с. Крупен; ПС Капково; Каменни кариери Крупен; Хаос Инвес-1 ЕАД; Ребел ЕООД; Кооперация Асен I; ЕТ Бонев-63; Белсуин ЕООД; Телевизионна кула Травник; ПС Могилище; ВяЕЦ „Иист“; ВяЕЦ „ВТК“; ВяЕЦ „Б-3 Експорт“; ВяЕЦ „Могилище север“; ВяЕЦ „Крис I“; ВяЕЦ Вранино 1.


В периода 27.03.2023 - 30.03.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Иречек; с. Видно; ГРУ „Динамик”; ВяЕЦ „Видно”; НС „Вранино”; НС „Иречек”; НС „Иречек1”; „Лиман 8”; Шилекомплес Видно; с. Могилище; Юрмала ЕООД.


В периода 28.03.2023 - 30.03.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от село Стожер - ул. Четвърта и част от нейните пресечни.


В периода 27.03.2023 - 30.03.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Тервел: ул. Хан Аспарух 31, 33.


В периода 27.03.2023 - 30.03.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Войниково.


На 30.03.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крапец.


В периода 27.03.2023 - 31.03.2023 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич - ВЗ Лозята пътя за Богдан, Алмалии, около ул. "Иван Кършовски".


В периода 27.03.2023 - 31.03.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Добрич – ул. „Агликина Поляна“ – 17; ж. к „Балик“ – 10 вх. А, Б; ж. к „Балик“ – 11 вх. Б, В, Г; ж. к „Балик“ – 18 вх. А, Б, В; ж. к „Балик“ – 22 вх. А, Б, В; ж. к „Балик“ – 27 вх. А, В, Г; ж. к „Балик“ – 29 вх. Г; ж. к „Балик“- 30 вх. А, Б; ж. к „Балик“ – 32 вх. В, Г; ж. к „Балик“ – 35 вх. А, Б; ж. к „Б алик“ – 36 вх. А; ж. к „Балик“ – 37 А, Б; ж. к „Балик“ – 39 вх. Б; ж. к „Балик“ – 40 вх. А, Б, В, Г; ж. к „Балик“ – 41 вх. А, Б, В, Г; ж. к „Балик“ – 42 вх. Б; ж. к „Балик“ – 43 вх. А, Б; ж. к „Балик“ – 44 вх. А, Б; ж. к „Балик“ – 49 вх. А, Б; ж. к „Балик“ – 51 вх. А, Б, В; ж. к „Балик“ – 66 вх. А, Б; ул. „Боряна“ – 27, 29, 35; ул. „Димитър Ковачев“ – 30, 32, 34, 36, 38; ул. „Емона“ – 17; ул. „Златен клас“ – 10; ул. „Каменица“ – 13; ул. „Маргарита“ – 5; ул. „Русалка“ – 6, 8, 10, 12, 14; ул. „Теменуга“ – 1, 18, 38; ул. „Христо Ботев“ – 52, 101, 117, 119; ул. „Цар Освободител“ – 14, 53, 55, 59; ул. „Ясна поляна“ – 1, 5, 14; ул. „Васил Левски“ – 25; ул. „Генерал Колев“ – 11, 14, 16, 18, 22, 24; бул. „Добричка епопея“ – 2 вх. А, Б; бул. „Добричка епопея“ – 4 вх. А, Б; бул. „Добричка епопея“ – 6 вх. А, Б; ул. „Захари Стоянов“ – 21 вх. А, Б; ул. „Иван Вазов“ – 24, 26, 28, 30, 32; ул. „Димитър Списаревски“ – 1, 2 вх. А, Б; 3, 4 вх. А, Б, В; 6, 7, 9, 13 вх. Б; ул. „Кирил и Методий“ – 48; ул. „Независимост& ldquo; – 8, 10; ул. „Панайот Хитов“ – 4, 6, 8, 14, 16 вх. А, Б; 18 вх. А, Б; 20, 22, 56; ул. „Стоян Михайлов“ – 8; ул. „Христо Смирненски“ – 1, 2, 5, 9, 11 вх. А Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..


В периода 27.03.2023 - 31.03.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Рогачево – ул. „Батовска“ , ул. „Вили“ , ул. „Горска поляна“ , ул. „Детелина“ , ул. „Димят“ , ул. „Екостар“ , ул. „Здравец“ , ул. „Кокиче“ , ул. „Латинка“ , ул. „Липа“ , ул. „Лозарска“ , ул. „МИР“ , ул. „Овощарска“ , ул. „Панорама“ , ул. „Пролет“ , ул. „Синчец“ , ул. &bd quo;Спортист“ , ул. „Устрем“ , ул. „Черно море“ Гр. Балчик – Ж. к „Балик“ – бл. 11; ж. к „Балик“ – бл. 13; ж. к „Балик“ – бл. 14; ж. к „Балик“ – бл. 15; ж. к „Балик“ – бл. 16; ж. к „Балик“ – бл. 17; ж. к „Балик“ – бл. 19; ж. к „Балик“ – бл. 20; ж. к „Балик“ – бл. 21; ж. к „Балик“ – бл. 22; ж. к „Балик“ – бл. 24; ж. к „Балик“ – бл. 25; ж. к „Балик“ – бл. 26; ж. к „Балик“ – бл. 34; ж. к „Балик“ – бл. 35; ж. к „Балик“ – бл. 39; ж. к „Балик“ – бл. 40; ул. „Б орис Янев“ – 1, 2, 19; ул. „Д – р Желязко Бончев“ – 3, 4, 5, 7, 10, 18; ул. „Д – р Иван Пенаков“ – 7; ул. „Иван Чернев“ – 21, 23; ул. „Христо Ботев“ - 23 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.


В периода 27.03.2023 - 31.03.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Каварна – бл. „Здравец“, бл. „Мусала“, бл. „Рила“, бл. „Хан Аспарух“, ул. „Братя Шкорпил“ – 8, 10, 12, 14, 16; ул. „България“ – 30; ул. „Георги Кирков“ – 1, 3, 4, 5, 8; ул. „Добри Христов“ – 4, 6, 9, 11, 13, 15, 19; ул. „Добротица“ – 1, 17, 19, 27, 35; ул. „Дончо Стойков“ – 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 224; ул. „Любен Каравелов“ – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. „Цар Калоян“ – 1, 4, 5, 7, 8 Село Българево – ул. „Първа“, ул. „Втора“, ул. „Трета“, ул. „Шеста“, ул. „Седма“, ул. „Осма“, ул. „Девета“, ул. „Единадесета“, ул. „Дванадесет“, ул. „Четиринадесет“, ул. „Петнадесет“, ул. „Шестнадесет“, ул. „Седемнадесет“, ул. „Осемнадесет“, ул. „Деветнадесет“, ул. „Двадесет“, ул. „Двадесет и първа“, ул. „Двадесет и втора“, ул. „Двадесет и четвърта“, ул. „Двадесет и пета“, ул. &bdquo ;Двадесет и осма“, ул. „Двадесет и девета“, ул. „Тридесет“, ул. „Тридесет и първа“, ул. „Тридесет и втора“, ул. „Тридесет и четвърта“, ул. „Тридесет и пета“, ул. „Тридесет и шеста“ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..


В периода 27.03.2023 - 31.03.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Добрич – ул. „Абрит“ – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вх. Б; ул. „Баба Тонка“ – 1, 27, 30, 35, 36, 39, 40, 41; ул. „Богдан“ – 1, 11, 12, 15; ул. „Бойчо Огнянов“ – 6, 12, 14, 43, 45, 57; ул. „Боримечка“ – 32, 34, 38, 40; ул. „Брацигово“ – 3, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 35; ул. „Вежен“ – 1, 2, 5, 10, 16, 17; ул. „Вида Димитрова“ – 39; ул. „Витоша“ – 1, 6, 7, 9, 11, 12, 18; ул. „Гара Юг“ – 5; ул. „Гвардейска“ – 8, 9; ул. „Ген. Колев“ – 19, 39, 43, 45, 76 вх. А, Б, 80, 82, 90, 92; ул. „Ген. Столетов“ – 25, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 42; ул. „Георги Измирлиев“ – 2; ул. „Даскал Д. Попов“ – 1, 3, 5, 7, 15; ул. „Добричка Епопея“ – 14 вх. А, Б, В, Г, 19, 21; ул. „Добруджа“ – 41; ул. „Еделвайс“ – 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. „Загоре“ – 28, 31, 34; ул. „Иван Шишман“ – 39, 41, 42, 43, 44, 46; ул. „Калиакра“ – 11, 17, 19, 25, 27, 29, 30, 31, 34; ул. „Каменица“ – 2, 4; ул. „Клисура“ – 1, 4, 6; ул. „Кр. ДогоÐ �ор“ – 35; ул. „Кубадин“ – 17, 18, 20, 21, 23, 25, 29; ул. „Неофит Бозвели“ – 17, 21, 24, 25, 27, 28; ул. „Люлебургас“ – 27, 29, 31, 33, 37, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 60, 64; ул. „Младост“ – 2; ул. „Оборище“ – 37, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 68; ул. „Одрин“ – 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13; ул. „Отец Паисий“ – 39, 41, 43, 45, 49, 59, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 80, 82, 88; ул. „Панайот Волов“ – 10, 12, 14; ул. „Разлог“ – 8, 10; ул. „Русия“ – 77, 89, 91; ул. „Самарско знаме“ – 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28; ул. „Сан Стефано“ – 32; ул. „Стефан Караджа “ – 1, 3, 9, 10, 12; ул. „Странджа“ – 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14; ж. к „Строител“ – 1, 2, 3, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72; ул. „Тодор Каблешков“ – 17; бул. „Трети март“ – 9 вх. А, Б; ул. „Хан Омуртаг“ – 22, 27, 29, 30, 34, 36; ул. „Христо Ботев“ – 1, 42, 44, 79, 81, 83, 85, 87, 89 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..


На 30.03.2023 от 09:00 ч. до 11:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Вилна зона с. Божурец, с. Божурец; к-кс „Калиакрия”; к-кс „Акватек”; ВяЕЦ „ВГ16”.


В периода 30.03.2023 - 31.03.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „Гурко“; ул. „Спартак“; ул. „Ал. Стамболийски“; ул. „Стефан Караджа“; ул. „Никола Вапцаров“.


В периода 30.03.2023 - 31.03.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - местност „Старите лозя“.


На 30.03.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево: част от ул. Раковска, ул. Васил Априлов, ул. Опълченска, ул. Димитър Благоев, ул. Трети Март, Банка ДСК, ДЗИ, сградата на АПК и Община Генерал Тошево.


На 30.03.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Красен – ПКК Красен и Братя Алексиеви ООД.


На 30.03.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: Ул. „Александър Стамболийски“ 2, вх. А, Б и В, 12 – 16, ул. „Вардар“ 1, вх. В, Г и Д, ул. „Генерал Гурко“ 5, 11 и 20, гаражи, ул. „Генерал Скобелев“ 2, вх. А, Б и В, 3 – 9, 21 и 23, ул. „Ерма“ 1, ул. „Княз Дондуков“ 2, вх. А, Б и В, площад „Македония“ 22, ул. „Отец Паисий“ 11 и 13, вх. А, Б, В, Г и Д, 1 – 13, 14 – 30, ул. „Полковник Калоти нов“ 1 – 15, 2 – 6, ул. „Райна Княгиня“ 1 – 5, 2 – 8, ул. „Тунджа“ 4, ул. „Кольо Фичето“ 1 – 3, 2 – 12, ул. „Ален мак“ 7 – 15, 28 – 30, ул. „Иван Хадживълков“ 1 – 7, 2 – 8, офис на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЧЗП „АТАНАС НИКОЛОВ КОСТОВ“, „БРАТЯ СИНДЖИРЛИЕВИ“ ООД, „МИЛЕВА“ ЕООД, „ДИМ“ ЕООД, стоматологичен център „СТАТУС“ ООД, „ВАСИЛЕВ И БРАТ“ ООД, „НИКМАР“ ООД, „СТАНГО 89“ ЕООД, АИППМПДМ „Д – Р ДИАНА ЯНКОВА ТОДОРОВА“ ЕООД, оптична точка на „БЕРГОН – ИНТЕРНЕТ“ ЕООД , СМТЛ „АРТ ДЕНТАЛ 222“ ООД, ЕТ ДИАНА – Б. БАНКОВ“, архиерейско наместничество град Добрич.


В периода 30.03.2023 - 31.03.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Кранево – част от ул. „България“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Рила“, ул. „Витоша“, ул. „12“, ул. „13“, ул. „14“, ул. „Васил Левски“, част от ул. „Добруджа“, търговски обект „Кръстова гора“ - Кранево.


На 30.03.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от село Стожер - част от ул. 3, ул. 16, ул. 17, ул. 18, ул. Марица и част от техните пресечни.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+