Безработицата в област Добрич спадна до 3,61% през 2022г.

Безработицата в област Добрич спадна до 3,61% през 2022г.
Равнището на безработица в Добричка област средно за 2022 година е 3,61% , с 1,29 процентни пункта по-ниско спрямо предходната година.


За една година, спрямо декември 2021 г., броят на регистрираните безработни е намалял с 53 лица. Лицата с регистрация в бюрата по труда над 12 месеца -  продължително безработните, са 347, с 45 повече спрямо края на предходната година.


Над 1300 неактивни лица, т.е. които не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа, са привлечени за ползване услуги на Агенция по заетостта. Лицата са активирани чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.


Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като от началото на годината 664 са лицата от тези групи, потърсили посредническите услуги по заетостта.  Като малко над 15%  от тях са постъпили на работа.


В гр. Добрич равнището на безработица средно за 2022 година в града е 2,15%.


6 273 безработни в област Добрич са постъпили на работа през 2022 г.  От тях най-голям е делът на лицата без квалификация,  следвани от лицата с работническа професия  и със специалност.


През 2022 година на работа са устроени 838 младежи до 29-годишна възраст.


През 2022 година в бюрата по труда от областта са заявени 7 215 работни места. Най-голямо търсене на работна сила през годината се регистрира в хотелиерството и ресторантьорството и  преработващата промишленост.  Следват заявените свободни работни места в търговията,   селското стопанство,  държавното управление  и образованието.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+