Днес е Световният ден на информацията

Днес е Световният ден на информацията
Dataversity
Денят е учреден през 1972 г. от Генералната Асамблея на ООН и се отбелязва по инициатива на Международната академия по информатика. През 1994 г. празникът е регистриран официално от ЮНЕСКО


Денят е известен като Световен телекомуникационен ден, за да отбележи основаването на Международния съюз по далекосъобщения през 1865 г. Основната цел е да се обърне внимание на целия свят за информация на общество, предоставяна от интернет и новите технологии.  


Световният телекомуникационен ден е международен празник, насочен към повишаване на глобалната осведоменост по отношение на обществени промени, предизвикани от  интернет и телекомуникационните технологии, като способства за намаляване на цифровото разделение чрез подобряване на глобалните процеси за достигне на технологиите до всички нации и социално икономически слоеве. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+